C O N T A C T

دربارە شرکت ما

شرکت istar یک شرکت معروفی در شرق میانە در فناوری گیرندە دیجیتال است

ISTAR سال 2006 تاسیس شد تا کنون

ئای ستار بزرگتین تولید کنندە گیرندەهایە تلفزیون در عراق یکی از ١٠ بزرگترین در شرق میانە است و بە عنوان انجمن ئای ستار توست مرکز تجارت بین مللی اثبات شدە . دفتر مرکزی ما در اربیل کە در ان برای بازار متوست شرق تولید میکنیم.
تمام گیرندهای ما یک سال یا بیش از یک سال گارانتی دارد.
این شرکت همچین ارائە دهندە خدمات مشاهدە مهندسی مربوط بە طراهی سیستم های ارتباطی و تجزیە و تحلیل دیجیتال،نرم افزار و خدمات طراحی میکانیک و علاوە بر این تمام گیرندەهای ما دارای تکنلوژی مودرن است.

ISTAR معاملات با کثیر بازارهای رقابتی در جهان دارد و محصولات ما بە خوبی در بازارهایە اوروپا،اسیا،افریقا،شرق میانە شناختە شدە است.
استفادە از اخرین فناوری بە منظور افزایش عملیات خود و خدمات فروش.ارائە بهترین خدمات و حمل با توجو بە نیاز مشتریان ما.