C O N T A C T

اخبار

istar X2100 MEGA

در حال حاضر در بازار است طراحی جدیدی از مگا

تیونر

VFD پنل

USB بروزرسانی از طریق


istar X5 ULTIMA

در حال حاضر در بازار است مدل جدید از مگا طراحی زیبا و عملکرد جدید و

دو تیونرە

اینترنت

VFD پنل

OSD بروزرسانی انلاین

داخلی WIFI


istar A800 MEGA

بە زودی در بازار طراحی کوچیک و نمایش زیبا مدل جدید مگا

1080P ئچ دی کامل


istar X70000 MEGA

در حال حاضر در بازار است مدل جدید از مگا طراحی زیبا و عملکرد جدید و

دو تیونرە

GPRS-سیمکارت

اینترنت

VFD پنل


istar X50000 MEGA

در حال حاضر در بازار است مدل جدید از مگا طراحی زیبا و عملکرد جدید و

دو تیونرە

اینترنت

VFD پنل

OSD بروزرسانی انلاین

داخلی WIFI